DEFLog: de verbinding tussen datastromen

Veel van digitale informatie ligt besloten in databases of systemen van organisaties. Iedere organisatie regelt zelf wie er onder welke voorwaarden gebruik kan maken van hun data. DEFLog is een stuk techniek dat ál die datastromen met elkaar verbindt. Het biedt een neutrale infrastructuur voor het uitwissen van elektronische data tussen overheden en bedrijfsleven en bedrijfsleven onderling. Naast de techniek wordt DEFLog voorzien van een afsprakenstelsel. Daarin staan afspraken over het gebruik, de besturing, de standaarden, protocollen en gebruiksvoorwaarden.

Juiste data op de juiste plek

Data is vaak versnipperd over verschillende databases. Dat betekent dat je als organisatie veel tijd kwijt bent aan het zoeken van de juiste data en het regelen van de toegang tot die data. Een gemiste kans: veel data wordt hierdoor nooit gebruikt. DEFLog lost dit probleem op. Het brengt data uit verschillende bronnen (op één plek) samen, het filtert weg wat niet van belang is en maakt de data voor jou beschikbaar.

Geen gedoe

Je hoeft geen één- op-één afspraken te maken met partijen over het gebruik van hun data, het format of de invulvelden. Een voorbeeld: een aantal gemeenten willen weten hoeveel vrachtwagens er op bepaalde tijdstippen of dagen over bijvoorbeeld een kruispunt gaan. Voor vervoerders betekent dit dat ze door elke gemeente afzonderlijk benaderd worden. Vervolgens moeten er onderling afspraken gemaakt worden over welke data aangeleverd moet worden en wat er wel en niet mag met de data. Om de puzzel nog lastiger te maken wordt deze dan ook nog in verschillende formats aangeleverd, bijvoorbeeld in Excel of een interface. DEFLog werkt slimmer en efficiënter: door het gebruik van een autorisatieregister heeft een vervoerder aangegeven dat zijn data onder bepaalde condities gebruikt mag worden voor dit soort inzichten. En door het gebruik van standaarden, zoals het OpenTripModel (OTM) is het voor de vervoerder relatief eenvoudig om de data vervolgens via één koppeling te kunnen delen. Een gemeente kan vervolgens met een koppeling naar DEFLog toegang krijgen tot de data van de vervoerders.

Grip op data

Sommige informatie uit voertuigen of andere bronnen deel je liever niet. Als bijvoorbeeld de locatie van een truck met een kostbare lading bekend is, is de kans op diefstal groter. Als gebruiker van DEFLog bepaal je daarom zelf wie precies toegang krijgt tot welke data en voor hoe lang. Dit doe je met behulp van het Autorisatie Register (AR) waarbinnen machtigingen voor datagebruik heel gericht toegewezen kunnen worden. Het AR is ontwikkeld om te voldoen aan (bijvoorbeeld) het iSHARE afsprakenstelsel.