Inzicht in vrachtverkeer

Gemeentes en Provincies hebben de opgave om hun gebied leefbaar, veilig en duurzaam te houden. Maar hoe kun je sturen of duurzaamheid als je niet weet hoeveel CO2 er precies wordt uitgestoten? Hoe voorkom je ongelukken als je niet weet waar ze plaats vinden? Dat kan niet! Overheden hebben informatie nodig om de juiste beslissingen te nemen.

DEFLog geeft dit soort inzichten. Het verzamelt data uit vrachtwagens en andere bronnen, en brengt die samen op één plek. Zo zien gemeentes waar er veel vrachtwagens rijden, waar ze naartoe gaan, wat voor afstanden er worden afgelegd en welke routes veel worden gebruikt. Ziet een gemeente bijvoorbeeld dat er op dinsdagochtend veel vrachtwagens tegelijk de stad binnenkomen, en dat daardoor gevaarlijke situaties ontstaan? Dan kunnen er bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over een andere route, spreiding over de dag of alternatieve venstertijden. Data vormt zo de basis van goed beleid.

De voordelen van DEFLog:

DEFLog ontsluit data uit meerdere bronnen, dat maakt het mogelijk om massa te maken Door gebruik te maken van DEFLog krijgen we data van meerdere bronnen en dus ook van veel meer voertuigen. Dit helpt ons om ‘massa’ te maken.

Zonder DEFLog zou een gemeente met iedere vervoerder aparte afspraken moeten maken over format en invulvelden. In DEFLog is dat standaard geregeld.

DEFLog creëert inzicht in grote datastromen en helpt zo gemeentes en Provincies om beter te sturen op logistieke stromen.